Klasika novog doba: Benjamin Attahir

rujan
12

Skladatelj i violinist Benjamin Attahir naučivši svirati violinu otkrio je strast za glazbom još u ranoj mladosti. Do svoje 26. godine već je osvojio brojne glazbene nagrade i priznanja. Osvojio je prva mjesta na natjecanju USA International Harp za djelo ‘De l’obscurité II’ kao i na Boulogne-Billancourt International Composition Competition za djelo ‘La Capricieuse’. Dvaput ga je nagradio SACEM (francusko kolektivno društvo) i mnogi drugi.

Premijerna izvedba njegova dva djela očekuje ga ove jeseni.
‘Al Fajr’ je skladba komponirana za otvorenje sezone berlinske koncertne dvorane Boulez Saal i dirigenta Daniela Barenboima. Al Fajr je prva jutarnja molitva u islamskom danu te skladba priziva svitanje, novi dan a u prijevodu sa arapskog znači zora.
‘Al ‘Asr’ je komponirana za gudački kvartet te će je izvesti, francuski kvartet u usponu, kvartet Arod. Al ‘Asr je popodnevna molitva te je Attahir pokušao prenijeti atmosferu tog dijela dana u glazbu.

Obje skladbe dio su ciklusa od 5 skladbi baziranih na islamskoj molitvi. Ciklus je strukturiran: ‘Al Fajr’, klavir i veliki ansambl, ‘Adh Dhohr’, serpent i orkestar, ‘Al ‘Asr’, gudački kvartet, ‘Al Maghrib’, violina i orkestar, ‘Al ‘Icha’, orkestar.

Attahir objašnjava: “…zahvaljujući svom raznolikom podrijetlu i domovima na različitim lokacijama – osjećam da živim na križanju ljudi i uvjerenja. Na isti način ovo djelo može poslužiti kao točka sjedinjenja kultura (Istoka i Zapada) kao i religija.”

‘Al Fajr’ za klavir i ansambl
13.09.2017. – Pierre Boulez Saal, Berlin – Daniel Barenboim (dir.)

‘Al ‘Asr’ za gudački kvartet
02.10.2017. –  Théâtre des Bouffes-du-Nord, Pariz – Kvartet Arod