Gabrielle Aplin - 'English Rain'  
01. Gabrielle Aplin - Panic Cord
02. Gabrielle Aplin - Keep On Walking
03. Gabrielle Aplin - Please Don't Say You Love Me
04. Gabrielle Aplin - How Do You Feel Today
05. Gabrielle Aplin - Home
06. Gabrielle Aplin - Salvation
07. Gabrielle Aplin - Ready To Question
09. Gabrielle Aplin - Alive
10. Gabrielle Aplin - Human
11. Gabrielle Aplin - November
12. Gabrielle Aplin - Start Of Time
13. Gabrielle Aplin - Take Me Away